fbpx
Menu Zavřeno

GDPR

text

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lenny bags s.r.o., Husova 250, 335 01,Nepomuk, IČ: 079 96 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 37628 „správce“.

1.2. Kontaktní údaje správce:

 • a) pro doručování: Lenny bags s.r.o. , Husova 250, 335 01 Nepomuk
 • b) elektronickou poštou: obchod@lennybags.cz
 • c) telefonicky: +420 607 950 904

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Důvod zpracování osobních údajů

2.1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy mezi správcem a Vámi.

2.2. Vaše osobní údaje: jméno, příjmení a adresu zpracováváme na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Jedná se tedy o nezbytné zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu, dále jen „nařízení“.

2.3. Váš osobní údaj: kontaktní elektronická adresa je zpracováván pro účel komunikace mezi správcem a Vámi před uzavřením obchodního vztahu, v rámci vyřizování obchodního vztahu a pro případnou komunikaci při případné reklamaci.

2.4. Váš osobní údaj: telefonní číslo zpracováváme pro účel komunikace (viz bod 2.3.) a pro naplnění obchodního vztahu je dalším příjemcem zasilatelská společnost, které předáme i Vaše osobní údaje dle bodu 2.2.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a dále po dobu stanovenou příslušnými obecně závaznými předpisy pro archivování.

4.2. V případě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či jiných marketingových aktivit budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, pokud nastane dříve. Tyto Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

 • a) HD reklama
  IČ: 69439737
  Registrace u Městského úřadu Nepomuk jako správce IT
 • b) Ing. Irena Mukenšnáblová, Daňový poradce, ev. číslo 4766
  jako zpracovatel účetnictví
 • c) přepravní společnost dle nabídky správce a Vašeho výběru

5.2. Správce předá Vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených odstavců do země mimo EU jen v případě potřeby naplnění obchodního závazku do této země.

6. Práva subjektu údajů

6.1. Dle podmínek uvedených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno, či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost poskytnout osobní údaje. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany správce jí plnit.

6.4. Pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě nemáte povinnost poskytnout osobní údaje.

Lenny bags s.r.o.